TERMINY SKŁADANIA I REALIZACJI WNIOSKÓW

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub/i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek/i wraz z wymaganymi dokumentami  /kompletny wniosek/:
do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalanie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 r.;
od dnia 1 września do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2017 r.;
od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.;
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia 2018 r.;
od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 28 lutego 2018 r.