Dzień Pracy w dn. 27 października2018 r. za Wigilię

22.10.2018

Zarządzenie Nr 14 /2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 22 października 2018 roku w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy.  Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia...


czytaj dalej...

Zmiany kryteriów do Pomocy Żywnościowej

12.10.2018

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w...

czytaj dalej...

zmiana kryteriów z Pomocy Społecznej

12.10.2018

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe,...

czytaj dalej...

OGŁOSZENIE - DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ

28.08.2018

OGŁOSZENIE     Na podstawie zarządzenia Nr 9 /2018 Kierownika GOPS w Dobrzyniewie Dużym z dnia 28.08.2018 r. w sprawie ustalenia jednego dnia pracy w tygodniu bez obsługi interesantów w związku z okresem wzmożonego składania wniosków na nowy okres...

czytaj dalej...

KOMUNIKAT - "DOBRY START"

08.06.2018

Kierownik GOPS w Dobrzyniewie Dużym informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy "Dobry Start", w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Jednocześnie w tym samym terminie trzeba ponownie złożyć wniosek...


czytaj dalej...