Kadra Zarządzająca:

                             kierownik GOPS - mgr Agata Krupska

                             główny księgowy - Alina Domalewska  tel.( 85) 719 75 34)

 

POMOC SPOŁECZNA 

                          starszy pracownik socjalny - mgr Anna Polińska

                                                                       mgr Marta Milewicka - Roszkowska

                           pracownik socjalny:  Emilia Kowalewska

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Starszy Inspektor  ds. świadczeń rodzinnych : mgr Agata Pikulska

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 Referent ds. świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego : mgr Anna Bagińska               

Asystent rodziny : mgr Barbara Głowacka         

Pracownicy są dostepni pod nr telefonu (85) 6633256