Informacja o wynikach naboru na stanowisko
pracownika socjalnego ( 2 etaty )
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym

    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane dwie osoby spośród nadesłanych 4 zgłoszeń

 

  1. Agata Gromak zam. Białystok
  2.  Chodakowska Anna zam. Białystok


                                                  Uzasadnienie dokonanego wyboru


W wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej, Komisja za najlepsze oferty uznała dwie kandydatury:  Pani Agaty Gromak i Pani  Chodakowskiej Anny, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.

W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydatki wykazały się wiedzą merytoryczną z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz posiadają doświadczenie zawodowe – jedna w zawodzie pracownika socjalnego druga w pracy z trudnym klientem jako funkcjonariusz w Areszcie Śledczym. W trakcie rozmowy okazały się osobami  komunikatywnymi, posiadającymi predyspozycje do pracy na danym stanowisku.

                                                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                  W Dobrzyniewie Dużym

                                                    Agata Krupska

                                                            

                                                          

 

 

 

 

 

    Dobrzyniewo Duże, 12.06.2018 r.