PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

UWAGA rusza...POMOC ŻYWNOŚCIOWA

     Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo informuje, że od września 2017 roku rozpoczyna drugą edycję współpracy z Bankiem Żywności w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W związku z tym wydawane będą produkty żywnościowe osobom potrzebującym na terenie naszej gminy. Kryterium dochodowe netto:  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 złw przypadku osoby w rodzinie.

 Zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o zarobkach przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym do dnia 16 sierpnia 2017 roku. Osobisty odbiór paczek żywnościowych odbywać się będzie jeden raz w miesiącu w Pracowni Edukacji Kulturalnej w Krynicach. O dokładnym terminie i godzinie wydawania paczek zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie. Szczegółowe informacje na stronie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo oraz u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.