Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, ze administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże reprezentowany przez kierownika.

w zwiazku zrozpoczęciem obowiazywania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych)  uprzejmie informujemy, ze wszystkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą , są realizowane za pośrednictwem następujacego adresu e - mail ido@eterneco.eu lub bezposrednio w siedzibie administratora w formie pisemnego wniosku.

w razie jakichkolwiek wątpliwosci w zakresuie przetwarzania państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszania Państwa prawa do prywatnosci prosimy o kontakt

Kontakt do inspektora Ochorny Danych: iod@eterneco.eu

25.05.2018 r.


Załączniki: